Ακεκοφενάκη εναντίον δικλοφενάκης

Η δικλοφενάκη και η ακεκοφενάκη είναι μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση του πόνου. Ενεργούν στο ένζυμο COX και μειώνουν την παραγωγή προσταγλανδινών. Τα ένζυμα COX (κυκλοοξυγενάση) δεσμεύονται από αυτά τα φάρμακα. Αυτό θα μειώσει τους φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της φλεγμονής (ερυθρότητα, πρήξιμο, πόνος, ζεστασιά, απώλεια λειτουργίας) θα μειωθούν από αυτά τα φάρμακα.

Ο πόνος είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα που χρειάζεται ανακούφιση. Οι παυσίπονοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πόνου. Τα ΜΣΑΦ είναι μια ομάδα φαρμάκων που ελέγχουν αποτελεσματικά τον πόνο. Η δικλοφενάκη είναι φάρμακο NSAID που χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δικλοφενάκη έχει επίσης αντιπυρετική δράση (κατά του πυρετού). Είναι χρήσιμο να ελέγχετε τον πυρετό που προκαλείται από κάποιους καρκίνους (λέμφωμα).

Η δικλοφενάκη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό γαστρικό έλκος εάν ληφθεί με ακατάλληλο τρόπο. Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται μετά τα γεύματα. Η λήψη του φαρμάκου με άδειο στομάχι θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό κοιλιακό πόνο. Για τη μείωση της γαστρίτιδας που προκαλείται από τα ΜΣΑΦ, μπορεί να δοθούν αναστολείς των υποδοχέων Η2 (πρώην Famotidine) ή αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ομεπραζόλη). Το diclofenc είναι αντενδείκνυται σε σοβαρή γαστρίτιδα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης γαστρίτιδας, είναι διαθέσιμα τα δισκία αργής απελευθέρωσης με εντερική επικάλυψη.

Το Aceclofec παρουσιάζει διαρθρωτικά κάποιες διαφορές. Είναι επίσης πιο ισχυρό από το Diclofenac στη δράση του ενάντια στον πόνο.