ισολογισμό

Η λογιστική είναι η διαδικασία καταγραφής της σχέσης μεταξύ επιχειρηματικών συναλλαγών και συναλλαγών. Η λογιστική διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό μηχανική και δεν απαιτεί καμία ανάλυση. Αντί της λογιστικής ανάλυσης, βασίζεται μόνο σε αρχεία δεδομένων. Στο παρελθόν, τα αρχεία φυλάσσονταν σε ένα βιβλίο και ως εκ τούτου αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο ονομάζεται λογιστική. Επί του παρόντος, τα βιβλία έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονο λογισμικό λογιστικής που λειτουργεί σε υπολογιστές. Αυτοί οι τύποι προγραμμάτων είναι πολύ περίπλοκοι και μπορούν να βοηθήσουν πολύ τον λογιστή.

Βασικά, η λογιστική διαδικασία συνίσταται στην καταγραφή των εισερχόμενων συναλλαγών (πληρωμές που εισπράττονται από πελάτες ή επιταγές κλπ.) Και στην καταγραφή των εξερχόμενων συναλλαγών (έγκαιρη πληρωμή συγκεκριμένων τιμολογίων κ.λπ.).

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι λογιστικής: η εφάπαξ λογιστική και η εφάπαξ λογιστική. Σε μία λογιστική περίπτωση, μπορούμε να βρούμε κάθε συναλλαγή που έγινε σε μια χρεωστική στήλη ή μια στήλη πίστωσης. Αντίθετα, εάν η λογιστική είναι διπλή, μπορούμε να βρούμε δύο εγγραφές για κάθε ημερολόγιο. Μια είσοδος πηγαίνει στην πιστωτική πλευρά και η άλλη στην χρεωστική πλευρά. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση δύο εγγραφών.

Η λογιστική είναι επίσης μια συστηματική καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών, αλλά περιλαμβάνει επίσης την υποβολή εκθέσεων και την επακόλουθη οικονομική ανάλυση των συναλλαγών. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η λογιστική είναι μέρος της λογιστικής διαδικασίας. Εκτός από τη λογιστική για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, η λογιστική καταρτίζει επίσης εκθέσεις, υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων και διάφορα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Συνήθως χρησιμοποιεί λογιστικές πληροφορίες, ερμηνεύει και συγκεντρώνει δεδομένα και αναφορές στη διοίκηση.

Η λογιστική χρησιμοποιείται σε κάθε επιχείρηση, από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες. Στις μικρές επιχειρήσεις, ένα άτομο μπορεί να διατηρεί τη λογιστική και τη λογιστική. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες και εταιρείες χρειάζονται ένα ολόκληρο τμήμα ανθρώπων για να πετύχουν τη λογιστική και τη λογιστική. Οι μικρές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό συναλλαγών δεν κατακλύζουν τον λογιστή, οπότε μπορεί να εκπληρώσει τις ευθύνες του ως λογιστή.

Σημαντικό μέρος της λογιστικής είναι η ανάλυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η αναφορά των αποτελεσμάτων στη διοίκηση της εταιρείας. Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα συνήθως αναφέρονται με τη μορφή εκθέσεων. Η διαχείριση αυτών των αναφορών μπορεί να καθορίσει εάν μια επιχείρηση είναι επιτυχής και όπου, με τη βοήθεια της ανάλυσης, μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν όταν προκύπτουν αρνητικά αποτελέσματα.

Αναφορές