Κεντρικοί πίνακες κατά διανεμημένους δίσκους (Layman Understanding)

Κρατήστε σφιχτά αυτό θα είναι μια μακρά θέση και σας διαβεβαιώνω ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να διαβάσετε.

Καθολικό:

Ledger εξ ορισμού είναι ένα βιβλίο καταγραφής όλων των οικονομικών συναλλαγών του οργανισμού. Στα σχολεία και στα κολέγια το ονομάζετε ως μητρώο.

Από την αρχαιότητα, τα βιβλία ήταν στο επίκεντρο των οικονομικών συναλλαγών για την καταγραφή συμβάσεων, πληρωμών, συμφωνιών αγορών-πώλησης ή κίνησης περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακών στοιχείων. Το ταξίδι που ξεκίνησε με καταγραφή σε πηλό ή παπύρου, έκανε ένα μεγάλο άλμα με την εφεύρεση του χαρτιού. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι υπολογιστές παρείχαν τη διαδικασία της τήρησης αρχείων και της συντήρησης βιβλίων μεγάλη άνεση και ταχύτητα. Σήμερα, με την καινοτομία, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους υπολογιστές κινούνται προς πολύ υψηλότερες μορφές κρυπτογραφικά ασφαλείς, γρήγορες και αποκεντρωμένες. Ξεχάστε την κρυπτογραφία αυτή τη στιγμή.

0,1 Πηγή εικόνας: Google

Η παραπάνω εικόνα είναι η εικονογραφική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας των Κεντρικών και Αποκεντρωμένων συστημάτων.

Κεντρικός Λογαριασμός: (Δείτε 0.1 Εικόνα πρώτα από τα αριστερά)

Ένα κεντρικό ημερολόγιο, γνωστό και ως γενικό μητρώο, περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς για την καταγραφή των συναλλαγών που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα μιας εταιρείας. Οτιδήποτε στον κόσμο που έχει οικονομική αξία χρειάζεται ένα βιβλίο. Στη σύγχρονη εποχή δημιούργησαν το μηχανογραφημένο βιβλίο δηλ. Enterprise Planning Resources (ERP), το γενικό βιβλίο λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο για τα λογιστικά δεδομένα που μεταφέρονται από όλα τα υπό διαχείριση κεφάλαια, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τις αγορές και τα έργα. Το γενικό βιβλίο είναι η ραχοκοκαλιά οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος το οποίο περιέχει οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία για έναν οργανισμό. Η συλλογή όλων των λογαριασμών είναι γνωστή ως γενικό μητρώο. Σε ένα μη αυτόματο ή μη μηχανογραφικό σύστημα αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Κάθε λογαριασμός στο γενικό μητρώο αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες.

Μειονεκτήματα του κεντρικού ημερολογίου:

Για παράδειγμα, η τράπεζα έχει τον πλήρη έλεγχο των συναλλαγών που καταχωρούνται στο ημερολόγιο, επειδή είναι ένας συγκεντρωτικός τίτλος περιουσιακών στοιχείων ο οποίος απαριθμεί όλες τις συναλλαγές που ελέγχονται από μια ενιαία οντότητα, όπως μια τραπεζική δήλωση, από αυτό μπορούν να σας επιβάλλουν πρόστιμο και να λαμβάνουν άμεσα χρήματα από εσάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτός είναι ο κίνδυνος κεντρικών καταλόγων, διότι αν η υπεύθυνη οντότητα έχει κακόβουλη πρόθεση, μπορεί να βλάψει σοβαρά τους πελάτες της.

Ένα άλλο μειονέκτημα ενός κεντρικού ημερολογίου είναι ότι η ελεγχόμενη οντότητα μπορεί να κλείσει χωρίς προειδοποίηση και οι συναλλαγές δεν θα είναι πλέον επεξεργασμένες. Η παροχή αυτού του είδους εξουσίας σε κάποιον θα οδηγήσει σε λάθος, είτε πρόκειται για τυχαίο είτε όχι.

Κατανεμημένος Λογαριασμός: (Δείτε 0.1 Εικόνα δεύτερο από τα αριστερά)

Η πρώτη μου κατανόηση μετά την ανάγνωση πολλών άρθρων δεν είναι παρά ένας κοινόχρηστος βιβλίο. Δεν υπάρχει κεντρικός διαχειριστής ή κεντρική αποθήκευση δεδομένων. Ένας κατανεμημένος λογαριασμός είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να μοιραστεί σε ένα δίκτυο πολλαπλών τοποθεσιών, γεωγραφικών περιοχών ή ιδρυμάτων. Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα δίκτυο (εδώ το δίκτυο δεν είναι τίποτα, αλλά όλοι οι άνθρωποι που συνδέονται μεταξύ τους με τους υπολογιστές τους) μπορούν να έχουν το δικό τους ίδιο αντίγραφο του βιβλίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο βιβλίο εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα σε λεπτά ή σε μερικές περιπτώσεις σε δευτερόλεπτα. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι οικονομικά, νομικά, φυσικά ή ηλεκτρονικά. Η ασφάλεια και η ακρίβεια των στοιχείων που αποθηκεύονται στο βιβλίο διατηρούνται κρυπτογραφικά (κρυπτογραφικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά κρυπτογράφηση) εξετάστε την παρακάτω εικόνα.

0,2 Πηγή εικόνας: passwordgenerator.net

Έχω εισάγει ισορροπία του κατόχου του λογαριασμού που αποτελείται από αριθμούς και αλφάβητα τώρα η έξοδος έχει αλλάξει εντελώς

(2124F6EA6992A57D9518A2ACE130EBC07708D1D061A38F58D38E7C7069E55BD7 αυτό καλείται ως hashing και η έξοδος ονομάζεται συνάρτηση κατακερματισμού, αγνοήστε αυτούς τους όρους που θα μάθετε σε άλλα άρθρα.)

Οι συμμετοχές μπορούν επίσης να ενημερώνονται από έναν, μερικούς ή όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από το δίκτυο. Μπορεί να βλέπετε σε πολλά άρθρα το "Block Chain" Το Blockchain είναι μόνο ένας τύπος κατανεμημένου βιβλίου

Δύο μέρη είναι σε θέση να προβούν σε ανταλλαγή χωρίς την εποπτεία ή τη διαμεσολάβηση τρίτου μέρους, μειώνοντας σημαντικά ή και εξαλείφοντας τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του λογαριασμού διανομής: (εδώ παίρνω το Blockchain ως παράδειγμα επειδή είναι το πιο αγαπημένο στην αγορά)

Οι χρήστες ελέγχουν όλες τις πληροφορίες και τις συναλλαγές τους.

Τα δεδομένα είναι πλήρη, συνεπή, έγκαιρα, ακριβή και ευρέως διαθέσιμα.

Λόγω των αποκεντρωμένων δικτύων, το blockchain δεν έχει κεντρικό σημείο αποτυχίας και είναι σε θέση να αντέξει καλύτερα τις κακόβουλες επιθέσεις.

Οι χρήστες μπορούν να εμπιστεύονται ότι οι συναλλαγές θα εκτελούνται ακριβώς όπως οι εντολές πρωτοκόλλου καταργούν την ανάγκη για ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος.

Οι αλλαγές των δημόσιων μπλοκ αλμάτων είναι δημόσιες προβολές από όλα τα μέρη που δημιουργούν διαφάνεια και όλες οι συναλλαγές είναι αμετάβλητες, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Με όλες τις συναλλαγές που προστίθενται σε ένα ενιαίο δημόσιο βιβλίο, μειώνει την ακαταστασία και τις επιπλοκές πολλών βιβλίων.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές ενδέχεται να απαιτήσουν ημέρες για εκκαθάριση και τελικό διακανονισμό, ειδικά εκτός των ωρών εργασίας. Οι συναλλαγές Blockchain μπορούν να μειώσουν τους χρόνους συναλλαγής σε λεπτά και να υποβληθούν σε επεξεργασία 24 ώρες το 24ωρο.

Με την εξάλειψη των μεσολαβητών τρίτων μερών και των γενικών εξόδων για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, τα blockchains έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τα τέλη συναλλαγών.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά λάθη, παρακαλώ με διορθώστε αν κάνω λάθος, ευχαριστώ για την ανάγνωση υπομονετικά.